s

Liste over relevante links

Mikrobiologisk kvalitetssikring I almen praksis (MIKAP): Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis – en praktisk vejledning

Mikrobiologisk kvalitetssikring I almen praksis (MIKAP): http://www.mikap.dk/

Sveriges referencegruppe for antibiotikaspørgsmål: http://www.srga.org/

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST): http://www.eucast.org/

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM): http://www.DSAM.dk

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi: http://www.dskm.dk/

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF): http://www.irf.dk/

Antibiotika vejledning, Pro.medicin.dk: http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318019