s

Mikroskopikursus for praktiserende læger og personale i praksis

Urologisk og gynækologisk diagnostik

Kursuskalender:

Torsdag den 9. november 2023 Kl. 10-16 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 3.800,00 kr.

Fredag den 10. november 2023 kl. 10-16 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 3.800,00 kr.

Formål: At opnå færdighed i anvendelsen af fasekontrast mikroskopi ved diagnostik af urinvejsinfektioner og vaginale infektioner i almen praksis. Lære hvordan man kan bruge resultatet af den mikroskopiske undersøgelse til at vælge den rette behandling.

Indhold: Kurset har fokus på anvendelsen af den mikroskopiske undersøgelse i almen praksis. Kurset er et færdighedskursus som gør deltagerne i stand til at identificere de typiske mikroorganismer hos patienter med urinvejsinfektion og udflådsklager. Målet er, at opnå en træning i mikroskopi, så man på baggrund af det mikroskopiske fund kan vælge den rette behandling.

Målgruppe: Praktiserende læger og personale i praksis, der beskæftiger sig med mikroskopi

Form: Eksternatkursus.

Metode: Katedral undervisning, videodemonstration og praktiske øvelser på medbragt og udleveret materiale

Kursusledelse og undervisere: Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge. Pernille Bjerrum, praktiserende læge. Ditte Helgren Jensen, bioanalytiker.

Kurset er godkendt af efteruddannelsesfonden. Klik her for at hente vejledning.

Kursusprogram: Ved at følge dette link, kan du se programmet for kurset.