s

Mikroskopikursus for praktiserende læger og personale i praksis

Urologisk og gynækologisk diagnostik

Kursuskalender:

Onsdag den 6. november 2024 kl. 10-16 Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre 3.800,00 kr.

Torsdag den 7. november 2024 Kl. 10-16 Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre 3.800,00 kr.

Formål: At opnå færdighed i anvendelsen af fasekontrast mikroskopi ved diagnostik af urinvejsinfektioner og vaginale infektioner i almen praksis. Lære hvordan man kan bruge resultatet af den mikroskopiske undersøgelse til at vælge den rette behandling.

Indhold: Kurset har fokus på anvendelsen af den mikroskopiske undersøgelse i almen praksis. Kurset er et færdighedskursus som gør deltagerne i stand til at identificere de typiske mikroorganismer hos patienter med urinvejsinfektion og udflådsklager. Målet er, at opnå en træning i mikroskopi, så man på baggrund af det mikroskopiske fund kan vælge den rette behandling.

Målgruppe: Praktiserende læger og personale i praksis, der beskæftiger sig med mikroskopi

Form: Eksternatkursus.

Metode: Katedral undervisning, videodemonstration og praktiske øvelser på medbragt og udleveret materiale

Kursusledelse og undervisere: Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge (kursusleder). Kasper Lorenz Johansen, praktiserende læge. Camilla Houlberg Broch, bioanalytiker.

Kurset er godkendt for både læger og praksispersonale til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Klik her for at hente vejledning.
Læs mere om den nye tilskudsordning her.

Kursusprogram: Ved at følge dette link, kan du se programmet for kurset.