s

Kursusprogram

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst med servering af kaffe, te og rundstykker.
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst, formål med kursus
Kl. 10.15 – 10.30 Fase–indstilling, rensning og vedligeholdelse af mikroskopet
Kl. 10.30 – 12.30 Urologisk mikroskopi.
• Diagnostik af urinvejsinfektioner ved fasekontrast mikroskopi.
• Mikroskopi af medbragte uriner fra praksis samt udleverede bakteriekulturer.
• Lær hvordan man undersøger en urinprøve for bakterier og hvordan de mest almindelige bakterier kan skelnes fra hinanden ud fra deres udseende og bevægelighed.
• Lær hvordan du kan blive vejledt til en rationel antibiotisk behandling ud fra det mikroskopiske fund.
• Lær hvordan du håndterer ukompliceret og kompliceret urinvejsinfektion
Kl. 12.30 – 13.30 Frokost.
Kl. 13.30 – 15.30 Gynækologisk mikroskopi.
• Diagnostisk af udflåd ved fasekontrastmikroskopi.
• Mikroskopi af medbragt vaginal– og cervikal sekret samt udleverede prøver.
• Lær hvordan du kan skelne mellem de forskellige årsager til udflåd.
• Lær hvordan du kan genkende clue–cells og se forskel på laktobaciller, hyfer, sporer og andre mikroorganismer.
• Lær hvordan du kan vælge den rette behandling på baggrund af det mikroskopiske fund.
Kl. 15.30 – 16.00 Opsamling og afslutning